Borstvoeding: het recht van de creatie van Allah swt

Lieve (aanstaande) mama die dit leest,

Je bent vast druk bezig geweest met je dagelijkse taken en verantwoordelijkheden. Nu je een moment hebt gevonden, heb je op deze blog geklikt. Dat is vast niet zonder reden. Ik ben blij en voel me geëerd dat je deze tekst leest. Vandaag wil ik je vragen om actief met mij mee te denken en te voelen. Ik begin met een simpele maar o zo diepe vraag, namelijk: waarom zijn we op dunya geschapen? Wat is de reden dat wij als mens überhaupt bestaan?

Een creatie met een doel

Allah subhana wa ta’ala heeft de gehele universum geschapen, met de melkwegstelsel erin. In deze melkwegstelsel bevinden wij ons, op de planeet aarde. We hebben een zon en een maan, die ons beurtelings de benodigde dag en nacht geven voor onze rust en onze dagelijkse verplichtingen. Doordat wij grotendeels leven in onze hoofd en van taak tot taak, reflecteren wij vaak niet over hoe klein en afhankelijk we zijn. Beeld je maar eens in: in het gehele universum, met grootse planeten als Jupiter, zijn wij in vergelijking als individu nog niet eens de grootte van een dust particle. Noch zijn we iets bijzonders: er zijn miljoenen mensen ons voorgegaan, van wie we de namen niet meer weten en er zullen miljoenen ons opvolgen, nadat we dood zijn. Als moslim zijn enkel diegenen belangrijk en genoemd in de Quran (en Hadith), die ons kunnen leren over godvrezendheid en onze deen. We zijn namelijk enkel en alleen geschapen om Hem te aanbidden. Hij heeft ons totaal niet nodig, maar wij hebben Hem ontzettend hard nodig, op ieder moment van de dag. Hij is de Almachtige, terwijl wij machteloos zijn. Met één ‘Kun’ (wees) van Hem is zo de hele wereld, universum en heelal weg. Met één ‘Kun’ brengt Hij swt zo een andere schepping in plaats van ons.

‘When He decrees an affair, He only says to it, “Be,” and it is.’
[Quran 19:35] [1]

Engelen, nog een creatie van Allah swt, gemaakt van noor, prijzen en aanbidden Allah swt dag in, dag uit. In tegenstelling tot ons mensen, hebben de malaika geen vrije wil noch begeertes. Het enige wat zij doen is Hem aanbidden. En toch zullen zij op de dag van Qiyamah, wanneer de weegschaal (mizaan) opgesteld zal worden, zich afvragen of hen ibadah wel genoeg is geweest! [2] Behalve de engelen, de moslim jinn en de moslim mensen, zijn er meer dingen die Allah swt lofprijzen. Allés in existentie, prijst Allah swt op zijn eigen manier. Biologen zouden zeggen dat een steen of individuele zandkorrels ‘levenloos’ zijn, maar zelfs deze creaties prijzen Allah op hun eigen manier.

“The seven heavens and the earth declare His Glory, and whatever is in them praises Him. And there is not a thing except that it exalts [Allah] by His praise, but you do not understand their [way of] glorifying. Indeed, He is ever Forbearing and Forgiving.”
[Quran 17:44]

Talloze gunsten

De ogen waarmee je dit leest, de hersenen die deze informatie verwerken. Je hart die ‘kadoem-kadoem’ de hele dag + nacht doet, je op en neer deinende borst, longen vol zuurstof, neusharen die lucht filteren… Subhan Allah, dit zijn allemaal ongevraagde gunsten van Allah subhana wa ta’ ala waarvoor wij Hem nooit genoeg kunnen bedanken! Laat staan alle overige dingen die er ook nog bij komen kijken. Zoals onderdak, dagelijks eten en drinken, geld, gezondheid, ouders, vrienden, educatie… vul het lijstje gerust aan. Heb jij vandaag stil gestaan bij dingen waarmee we zijn begunstigd? Als je er over gaat nadenken, zul je beseffen dat er te veel gunsten zijn om te benoemen, of zelfs om te bevatten!

“So which of the favours of your Lord would you deny?”
[Quran 55:13] [3]

Moslim zijn is… Allah gehoorzamen

Wij zullen Allah swt nooit volledig kunnen bedanken voor alle gunsten waarmee Hij ons heeft gezegend. Wat wij wel kunnen doen, is leven naar de reglementen die door Hem swt zijn opgesteld om zo Zijn Tevredenheid te bereiken.

Waar wij onze energie ten volle in kunnen stoppen is om onze leven zo in te richten dat we in harmonie leven met onze fitrah (natuurlijke aanleg). Dit omvat aan de rechten van Allah swt voldoen, maar óók aan die van Zijn creatie. We kunnen leren wat dit inhoudt door de shariah (islamitische wetgeving) te bestuderen. De shariah kan grofweg in vier delen worden gecategoriseerd:

  1. Alle vormen van ibadah, zowel verplicht als vrijwillig, zoals umrah, hadj, sadqa en quraan reciteren.
  2. Alle transacties, handel, werk enzovoort
  3. Punt 3 is familie gerelateerd: je ouders te eren, goede echtgeno(o)t(e) zijn, familiebanden aanhalen, goed zijn naar je kinderen et cetera
  4. Het laatste gaat over het goed omgaan met alle creatie van Allah swt, of ze nu moslim, niet-moslim, dieren, planten, spirituele of fysieke creaties zijn. [4]

Rechten van de schepselen

Zoals je kunt lezen omvat het overgrote deel van de shariah de rechten van de schepping, terwijl slechts 1 deel ervan gaat over de rechten van de Schepper. Dat maakt het laatstgenoemde absoluut niet minder belangrijk, sterker nog, dat is hét belangrijkste. Wat het ons wel leert is dat een harmonieuze leven op de dunya die in sha Allah zal leiden naar een akhirah in Jannah, niet compleet is zonder aan de rechten te voldoen van de schepselen Gods om je heen.

Om een voorbeeld aan te halen die dit beeld versterkt: er was een vrouw in de tijd van de Profeet saaw die haar kat niet goed behandelde. Ze gaf het niet te eten en was er niet vriendelijk tegen waardoor de kat uiteindelijk stierf. Over haar zei de Profeet saaw dat ze de hel zou binnentreden door haar gedrag naar de kat toe. [4]

Hel en paradijs, jannah en jahannam, zijn geen mythische ver-van-mijn-bed shows.

Het zijn reële creaties van Allah swt die al geschapen zijn. Net zo reëel als jouw ogen die deze woorden nu lezen.

Het hiernamaals

We hopen allemaal dat we Jannah zullen bereiken. Daarvoor zullen we eerst door de dag van Qiyamah heen moeten. Een dag die iedereen zwaar zal vallen. Een dag langer dan 50.000 jaar. Nadat we weer levend zijn gemaakt, zullen we verantwoording moeten afleggen voor onze daden. Als het denken aan deze dag de Profeten en de vrome sahaba radhiata’ala anhum angst inboezemde, hoe bang zouden wij dan niet moeten zijn? Hoe erg zouden onze harten niet moeten trillen bij het denken hieraan? Als moslim is het geloven in deze dagen een voorwaarde van imaan.

Het enige wat op die dag aanwezig bij je zal zijn is je schatkist van goede daden (en je verzameling van slechte daden). Door de creatie van Allah swt te dienen en goed te behandelen, door aan hun rechten te voldoen, ben je al een eind op weg om je akhirah tot een goed einde te brengen in sha Allah.

Je kind zogen

Als vrouw ben je nadat je moeder wordt het meest bezig met anderen dienen en hun rechten te geven. Een zeer nobele (en zware) taak die aan ons is gegeven. Vrijwel iedere mama zal beamen dat haar meeste tijd gespendeerd wordt in het verzorgen van haar kinderen, het huishouden op rolletjes houden en haar man. Onze kinderen behoren uiteraard ook tot Zijn creaties en hebben daarbij dus ook rechten die Hij swt heeft opgesteld. Deze beginnen al zodra je zwanger bent: je dient jezelf goed te verzorgen, genoeg rust en goede voeding te bieden aan je lichaam, zodat deze de zwangerschap kan dragen. Wij zijn strijders: we geven fysiek van onszelf, maar ook emotioneel. Nadat het kind is geboren, nemen de rechten toe. En met name de eerste levensjaren van een kind vergen veel investering. Een van de dingen waar je in investeert, is borstvoeding.

Borstvoeding is het haqq van je kind. Een recht die wij moeten volbrengen en waarnaar wij op drie plekken in de quran gemaand worden door Allah swt. Het is dus zeker niet iets kleins of iets dat je makkelijk aan de kant kan schuiven. Het is een vorm van aanbidding. Met elke druppel melk, elke proces in jouw lichaam dat zorgt voor melkproductie, elke moment van vermoeidheid en slaapgebrek zal je beloond worden in het hiernamaals. Het is fysiologisch het normale en natuurlijke, dat wil zeggen aansluitend op hoe onze lichamen gemaakt zijn door Al-Khaliq (De Schepper).

In de tijd van de Profeet saw was het de normaalste zaak van de wereld om je kind te zogen. Dat waren echter andere tijden, met een andere mentaliteit. In onze 21e eeuw waar de Westerse ideologieen hoogtij vieren, zijn wij langzaamaan geschakeld naar onze nafs volgen en daarmee de gemakkelijkere pad. Wij zijn sterk beinvloed geraakt door enerzijds het seculiere gedachtegoed (scheiding van religie en staat) en anderzijds het liberale (persoonlijke vrijheid is het belangrijkste) gedachtegoed. Wij doen niet (structureel) Islamitische kennis meer op, doen er niet de benodigde moeite voor. Hierdoor weten vele moslima’s ook niet meer wat de waarde van borstvoeding is islamitisch gezien, spiritueel gezien, maar ook fysiek en emotioneel, voor zowel mama als kind.

De borst is méér dan alleen de melk die je baby drinkt, het is een intieme verbinding met jou als moeder. En voor jou als moeder is het een recht die je vervult voor Allah swt en als je dit mindful doet, zul je in sha Allah een sterkere band opbouwen met Allah swt. Ik ontken niet dat het zwaar is, dat erken ik volledig. Echter kun je door hulp te zoeken en kennis op te doen je borstvoedingsavontuur tot een succesvol einde brengen. De voordelen van borstvoeding zijn groot; niet vergeleken met iets anders, maar op zichzelf staand al. Hij swt die ons heeft geschapen weet hoe Hij zijn schepping op elkaar moet afstemmen. Baby die wordt geboren met specifieke reflexen en moeder die a bunch of hormonen krijgt om moeder te leren zijn. Allah subhana wa ta’ ala is de Alwijze (Al-Alim). [5]

En zelfs als wij de voordelen van borstvoeding niet weten; op het moment dat Hij iets als een recht onderschrijft, dan zouden wij met oprechte niyyah, met elk greintje doorzettingsvermogen in ons, moeten proberen om aan deze recht te voldoen.

Zelfs zonder wetenschappelijke artikelen, forums of organisaties zouden wij alles op alles moeten zetten om aan Zijn swt regelementen te voldoen. In Islam staan niet onze hersenen centraal, maar onze qalb, ons spirituele hart. Deze hart, zolang je het voedt met salah en zikr en vult met liefde voor Allah swt, zal je lichaam en gedachtes meetrekken tijdens moeilijke momenten van moederschap.

De realiteit is dat op het moment dat jij willens en wetens je kind van zijn haqq berooft zonder geldig reden, er daar een bestraffing voor is.

Ik heb het nu niet over moeders met medische issues die geen borstvoeding hebben kunnen geven of voor korte tijd; want jouw gezondheid is wel een geldige reden. Ik heb het over vrouwen die uit gemakzucht of uit angst voor kloven/ spruw/ depressie et cetera bij voorbaat al het besluit maken geen borstvoeding te geven. Of na enkele keren geprobeerd te hebben/ voor korte tijd gevoed te hebben, niet doorzetten noch hulp vragen of kennis opdoen hierover.

Subhan Allah! Op de dag die langer dan 50.000 jaar zal duren zul jij ernaar gevraagd worden, o moeder. Als Allah swt jou een ontzettende ne’mah als een kind heeft gegeven, dan rust op jou de verantwoordelijkheid om aan diens rechten en plichten te voldoen. Jouw kind is niet van jou, het is een amanah van Allah swt. Dat betekent dat het in vertrouwen aan jou (en je partner) door Allah swt is gegeven. Pas als je dit principe begrijpt, zul je de ware betekenis van moederschap (en ouderschap) begrijpen.

Besef de grootsheid van deze verantwoording, beste moeder. Kies niet de gemakkelijke weg. Het perspectief van een moslim is dat wij strijden in dunya en de vruchten ervan plukken in Jannah. En als jij dus moet strijden om je kind borstvoeding te geven, dan geef je alles wat je in je hebt om dit te vervolmaken.

Moge Allah swt deze zware taak voor ons vergemakkelijken en ons de tawfeeq geven om de zoogperiode van onze kinderen succesvol af te ronden. Ameen.

~ Saba

Bronnen:
[1] https://quran.com/19/35-45?translations=20
[2] https://www.youtube.com/watch?v=p09QoMRkt9g&t=1036s
[3] https://www.islamicity.org/9930/so-which-of-the-favors-of-your-lord-would-you-deny/
[4] http://assalaamfoundation.org/library/studyroom/khutbah/kindness-to-others
[5] Een van de 99 Schone Namen van Allah subhana wa ta’ala

There are no comments

Join the conversation

  
Please enter an e-mail address