Borstvoeding vergroot kans op veilig slaappatroon bij kind

In de Nationale Zorggids [1] kwam ik tegen dat moeders die hun kindjes ten minste twee maanden (gedeeltelijk) borstvoeding geven, hiermee de kans op wiegendood verkleinen voor hun kinderen. Deze kans kan zelf verminderen met 50 procent, subhan’Allah! Beter gezegd: Borstvoeding vergroot de kans op een veilig slaappatroon voor het kind. 

Toelichting: Er wordt vaak gesproken over ‘voordelen’ van borstvoeding en nieuwe bevindingen worder naar buiten gebracht als bijzonder en uniek. Wij willen vanuit IBO Halimah bijdragen aan het representeren van borstvoeding als de biologische norm, waardoor we  niet spreken over de voordelen van borstvoeding, maar de nadelen als je géén borstvoeding geeft. In dit artikel kijken we naar het effect van borstvoeding op het slaappatroon van het kind door stil te staan bij wiegendood, een veelvoorkomende ‘onverklaarbare’ doodsoorzaak bij baby’s. 

Het onderzoek

Onderzoekers van de University of Virginia School of Medicine hebben acht grote onderzoeken geanalyseerd, waarbij 2.259 gevallen van wiegendood en 6.894 controlekinderen werden onderzocht [1, 2]. Wiegendood is als er geen duidelijke oorzaak is van overlijden. Waar eerdere onderzoeken verwachtten dat het geven van borstvoeding tussen de eerste maand en het eerst jaar tot een verlaagd risico op wiegendood leidde, toont dit onderzoek dat de eerste twee maanden zo belangrijk zijn dat dit als een grenswaarde gezien kan worden. Minder dan deze twee maanden vond er geen significant verschil plaats. Het onderzoek stelt: hoe langer baby’s borstvoeding krijgen, hoe groter de bescherming is tegen wiegendood. Interessant is dat er niet perse sprake moet zijn van exclusief borstvoeding, maar dat ook bij baby’s die gedeeltelijk borstvoeding krijgen een significante afname te zien is op het risico van wiegendood.

Nederland

Met deze mooie resultaten willen de onderzoekers dat landen zich blijven inzetten om het percentage borstvoeding te verhogen. Iets waar wij als Islamitische Borstvoedingsorganisatie Halimah alleen maar achter kunnen staan! In Nederland ligt het percentage zuigelingen dat bij twee maanden nog (gedeeltelijk) borstvoeding krijgen op 64% (exclusief borstvoeding 53%), met zes maanden is dit percentage gezakt tot 51% (exclusief borstvoeding 39%) [3]. The World Health Organization hoopt dat in 2025 meer dan de helft van de zuigelingen in de wereld ten minste zes maanden exclusief borstvoeding hebben gehad met daarna een verlenging tot de 2 jaar naast de geleidelijke opbouw van vaste voeding [4]. In shaa’ Allah worden deze doelen behaald en zal elke moeder uiteindelijk in staat zijn om haar kindje twee volle jaren te kunnen voeden, compleet in lijn met het islamitische geboorterecht van je kind!

Wiegendood en samen slapen

In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 5 tot 15 baby’s door wiegendood [1]. Ondanks de onduidelijke oorzaken van wiegendood, noemen onderzoekers verschillende oorzaken. Een oorzaak die vaak in verband wordt gebracht met wiegendood is het samen met je baby slapen in een bed. Toch wordt er heel wat af geslapen met baby’s in het bed bij vaders en moeders. Iets waar ik uiteindelijk tóch een voorstander van ben. Waarom zou je denken, als het risico op wiegendood ‘ogenschijnlijk’ hierdoor kan toe nemen?

Toch samen slapen

Omdat het de kans op wiegendood ook kan verkleinen: als je maar veilig samen slaapt! Samen slapen zorgt ervoor dat je baby sneller slaapt en dichtbij je is en je  dus snel kan inspelen op de eerste hongersignalen van je baby . Dit zorgt voor zowel rust bij jou, als rust bij je baby! Want vooral in het begin hebben baby’s als primaire levensbehoefte de nabijheid van mama nodig. Wist je dat samen slapen ook het veiligheidsgevoel van je baby vergroot? Baby’s stemmen hun ademhaling af op die van hun verzorgers. Het samen slapen zorgt dus voor een stimulans om adem te blijven halen, subhan’Allah. In wezen is samen slapen ook de biologische norm voor mensen. Daarnaast blijken moeders hun slaaphouding aan te passen door op hun zij te gaan liggen met hun onderste arm boven het hoofd van de baby en onder hun eigen hoofd. De knieën worden opgetrokken tot onder de voetjes van de baby om veiligheid en geborgenheid te garanderen[5].

Veilig samen slapen

Als je samen wil slapen met je baby, is het heel belangrijk om de volgende punten in acht te nemen [5,6]:

 • Je hebt een stevig matras;
 • Je baby kan niet uit bed vallen;
 • Je laat je baby niet alleen in bed;
 • Je baby slaapt op zijn rug;
 • Je baby kan geen deken, dekbed of kussen over het hoofd krijgen;
 • Je baby is niet te warm aangekleed, oftewel er kan geen warmtestuwing optreden;
 • Je partner is op de hoogte dat de baby bij jullie in bed ligt.

Samen in een bed slapen is niet veilig als:

 • Je baby te vroeg is geboren;
 • Je baby een te laag geboortegewicht heeft;
 • Je baby koorts heeft;
 • Je medicatie of verdovende middelen gebruikt waar je slaperig van kan worden;
 • Je overgewicht hebt;
 • Je rookt.

Vind je het toch eng om met je kleintje in één bed te slapen, kies dan voor rooming in voor zeker de eerste zes maanden. Op deze manier heb je je baby dichtbij je (in het zicht), maar slaapt hij toch in zijn eigen bedje of wiegje. Rooming in verkleint sowieso de kans op wiegendood [7] en maakt de nachten als borstvoedingsmama een stuk gemakkelijker!

Literatuur

[1] Nationale Zorggids. 10 november 2017. Minder kans op wiegendood bij minstens twee maanden borstvoeding. Geraadpleegd op 26 november 2017 via https://www.nationalezorggids.nl/kraamzorg/nieuws/40284-minder-kans-op-wiegendood-bij-minstens-twee-maanden-borstvoeding.html

[2] Barney, J. (30 oktober 2017).  Breastfeeding for two months halves risk of SIDS, UVA-LED study finds. Geraadpleegd op 26 november 2017 via https://news.virginia.edu/content/breastfeeding-two-months-halves-risk-sids-uva-led-study-finds

[3] Volksgezondheidenzorg.info. (z.d.) Borstvoeding, Cijfers & Context, Huidige situatie. Geraadpleegd op 26 november 2017 via https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/borstvoeding/cijfers-context/huidige-situatie

[4] World Healt Organization. (z.d.) Global targets 2025. Geraadpleegd op 26 november 2017 via http://www.who.int/nutrition/global-target-2025/en/

[5] La Leche League. (z.d.) Veilig samen slapen. Geraadpleegd op 26 november 2017 via https://www.lalecheleague.nl/borstvoeding-abc/artikel/126-veilig-samen-slapen.

[6] Unicef United Kingdom. (september 2017). Caring for your baby at night. A guide for parents. Geraadpleegd op 26 november 2017 via https://www.unicef.org.uk/babyfriendly/wp-content/uploads/sites/2/2011/11/Caring-for-your-baby-at-night-web.pdf

[7] Senthilingam, M. (24 oktober 2016). To avoid SIDS, infants and parents should share a room, report says. Geraadpleegd op 26 november 2017 via http://edition.cnn.com/2016/10/24/health/sids-sleep-in-same-room/index.html

 

There is one comment

Join the conversation

  
Please enter an e-mail address