Zoogmoeder – Vraagmoeder: Onze eerste officiële match!

Dit is het verhaal van onze eerste officiële match tussen zoogmoeder en vraagmoeder. Een voorbeeld voor de toekomst is gezet. Het begin van de eerste islamitische zoogmoedernetwerk, in shā’allāh. Ik voel me vereerd en dankbaar dat ik deze eerste keer ook nog eens van zo dichtbij heb mogen meemaken. We hebben vaker moeders aan elkaar gekoppeld met als doel het uitwisselen van moedermelk, maar dit was de eerste officiële keer waarin we een actieve rol als bemiddelaar op ons namen door het o.a. opstellen van contracten voor alle betrokken partijen. Het was een succes, alhamdulillāh!

TERUGBLIK | Voorraad moedermelk in Den Haag – april 2017

Herinneren jullie je nog die hele voorraad moedermelk, beschikbaar gesteld in Den Haag in het bericht dat we op facebook hadden gedeeld? Deze voorraad werd tijdelijk ondergebracht in mijn eigen vriezer onder noodomstandigheden. Het vriesgedeelte van het ziekenhuis was namelijk vol geraakt. Het ging om een moeder wiens kindje met een nieraandoening opgenomen is. Omdat hij niet voldoende moedermelk kan verwerken, had ze inmiddels een flink overschot aan moedermelk opgebouwd. Het ging uiteindelijk om +/- 150 flesjes! Ze had zoveel kostbare moedermelk die ze nergens kwijt kon. Ze benaderde ons, omdat ze er als moslima zeker van wilde zijn dat alles op een goede en betrouwbare manier zou gebeuren volgens de islamitische richtlijnen, wat betreft de nodige afspraken en regelingen omtrent de overdracht en het ontstaan zoogverwantschap als moedermelk gedeeld wordt. We danken haar voor het vertrouwen in ons!

Ze had zoveel kostbare moedermelk die ze nergens kwijt kon. Ze benaderde ons, omdat ze er als moslima zeker van wilde zijn dat alles op een goede en betrouwbare manier zou gebeuren volgens de islamitische richtlijnen, vooral wat betreft de nodige afspraken en regelingen omtrent het ontstaan van zoogverwantschap als moedermelk eenmaal gedeeld wordt.

Voor zowel vraag – als zoogmoeder werden contracten opgesteld met o.a. alle persoonlijke gegevens, inhoudelijke informatie over de borstvoeding, gezondheidssituatie en natuurlijk alle duidelijke afspraken/voorwaarden over de overdracht, vergoedingen (bewaarmaterialen, administratiekosten, e.d.) Deze werden allen onderschreven en ondertekend door alle partijen. De islamitische regelgeving omtrent zoogverwantschap speelde in de contracten uiteraard een belangrijke rol.

GEVONDEN: De Perfecte Match

Voor ik de oproep ter herinnering opnieuw wilde plaatsen, omdat geen enkele van de 4 geïnteresseerde vraagmoeders in de regio tot dan toe door de screening was gekomen, ontving ik een aangrijpend verzoek om hulp van een vraagmoeder buiten de regio. Door een uiterst zeer zeldzame genetische afwijking (ulnar mammary syndroom) waarvan zwaar onderontwikkeld klierweefsel onder andere een kenmerk is, is ze nauwelijks in staat moedermelk te produceren voor haar kind. Zij heeft hiervoor een aantoonbaar lang en moeilijk traject bewandeld onder professionele begeleiding.

Het bleek algauw dat ze de perfecte match was. Niet alleen door haar urgente omstandigheden, maar haar bereidheid werkelijk ALLES te doen en te doorlopen, vanwege haar enorme wens en diepe waardering voor moedermelk.

Na overleg en akkoord van de donor/zoogmoeder, besloten we de screening te starten met deze moeder. Het bleek algauw dat ze de perfecte match was. Niet alleen door haar urgente omstandigheden, maar haar bereidheid werkelijk ALLES te doen en te doorlopen, vanwege haar enorme wens en diepe waardering voor moedermelk. Ook was haar kindje ’toevallig’ dezelfde leeftijd en woont ze ook nog eens in de oorspronkelijke woonplaats van de donor/zoogmoeder. Deze voorraad zou haar een perfecte buffer bieden totdat haar eigen zus gaat bevallen en haar dan, in shā’allāh , verder kan steunen met moedermelk. Ook stemde deze vraagmoeder zonder aarzelen toe met alle gemaakte afspraken en voorwaarden, inclusief mogelijk gemaakte kosten. Ze had het contract binnen een dag al ondertekend en teruggestuurd. Deze zuster was serieus en toegewijd, en was bereid letterlijk iedere afstand te overbruggen.

Voorbestemde moedermelk als RIZQ

De voelbare en oprechte intentie van deze vraagmoeder ontroerde me, en werd bevestigd toen ik haar in levende lijve ontmoette. Want voordat deze moeder mijn huis verliet met 4 koelboxen tot het randje gevuld met moedermelk, en haar lieve kleintje in een draagdoek dichtbij haar, zei ze “Ik weet dat borstvoeding geen verplichting is voor mij in mijn situatie en dat laat me iets minder bezwaard erover voelen, maar het is wel zíjn recht.” liefdevol kijkend naar haar kleintje. “En daar wil ik alles voor geven.” En ik antwoordde ontroerd. “Deze moedermelk was écht voor jullie bestemd, jullie rizq (levensonderhoud). Alhamdulillāh!

Moge Allah deze moeder zegenen, wat een kracht en overtuiging! En moge Allah ook de zoogmoeder zegenen die omwille van wat zij als sadaqah (vrijwillige gift) gegeven heeft vanuit een oprecht hart. En moge Allah dit van haar accepteren en omwille van haar goedheid, haar moeilijkheden verlichten en haar zoontje spoedig doen genezen. Āmīn!

Kracht van de ummah

Deze zoogmoeder had het recht om een vergoeding te vragen conform islamitische richtlijnen, (ook expliciet vermeld in het contract) die aanbevelen om de dienst van de zoogmoeder naar redelijkheid te compenseren. Let op: er wordt dus nimmer voor moedermelk zélf betaald, maar wel voor de dienst die de zoogmoeder levert in het voorzien van moedermelk. Denk aan bijvoorbeeld alle extra onkosten die zij heeft moeten maken voor haarzelf en de baby in een periode dat zij eigenlijk ook voor een ander kindje voorziet. Het komt neer op extra arbeid, en in principe heeft een zoogmoeder die haar melk doneert, recht op een bijdrage. Maar haar hart zei: Nee, dit wil ik schenken als sadaqah. Subhānallāh. Dit is de kracht van de gemeenschap! Voor je zuster geven omwille van Zijn tevredenheid. En tóch had de vraagmoeder een geschenk klaarstaan voor deze zoogmoeder als uiting van dank. Liefde en respect, over en weer! Dit is ónze manier. En wederom een boost van liefde en inspiratie in mijn hart voor het initiatief van onze borstvoedingsorganisatie HALIMAH. Dit werk is zó hard nodig in onze gemeenschap. Het is zó belangrijk om de betekenis van borstvoeding in de islam weer een boost te geven, om borstvoeding ook in onze gemeenschap weer te normaliseren. En het is zó bijzonder om in dit belangrijke werk een bijdrage te mogen leveren. Alhamdulillāh, moge Allah het van ons allen accepteren!

There is one comment

Join the conversation

  
Please enter an e-mail address