Namens Team IBO Halimah: Een gezegende Ramadan!

Voor ruim anderhalf miljard moslims over de hele wereld is het een feit: Onze heilige maand Ramadan is aangebroken! 💛 Namens Islamitische Borstvoedingsorganisatie Halimah, wensen wij onze hele ummah, een gezegende Ramadan toe!
 
Moge Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى al onze aanbiddingen, en goede daden accepteren, onze intenties zuiveren en de liefde en goedheid in onze harten doen toenemen, omwille van Hem, omwille van onze zielen en omwille van elkaar.
 
{Ya Allah, U bent de meest Barmhartige, de meest Genadevolle, de meest Vergevingsgezinde. Laat ons deze maand genieten van Uw Vergiffenis, Liefde en Genade. Laat ons hierop vertrouwen en onze harten hierin berusten. Schenk ons de kracht en geduld om te dragen wat U ons ook geeft in welke toestand dan ook en weerhoud ons van het slechte om ons heen en in onszelf. Belast ons niet met datgene waar wij de kracht niet voor hebben om het te dragen. Voorwaar, U bent onze Voorziener en Beschermer. Op U vertrouwen wij en tot U keren wij ons toe} Ameen.
 
En vandaag gaan onze smeekbeden in het bijzonder uit naar hen die zich in een staat van hulpeloosheid bevinden, die getroffen worden door rampspoed en wachten op Zijn genade. Ya Allah, bescherm ze, schenk ze de kracht en geduld om het ondragelijke te dragen en als hun zielen tot U komen, schenk ze dan eeuwige rust, vrede en de hoogste rang in jannah. Allahumma ameen! 💛
 
Mijn persoonlijke boodschap: Niet eten en drinken door te vasten is slechts de oppervlakte van wat deze maand werkelijk betekent. Aanbiddingen verricht je niet alleen op het gebedskleed, maar zit in woord en daad, in iedere blik en ieder gebaar. Wees goed voor jezelf en elkaar, en laten we ons voornemen deze maand als reminder te zien voor hoe wij ons de rest van het jaar en ons hele leven willen blijven ontwikkelen in onze weg naar Hem, in shaa’ Allah.

E-BOOK BORSTVOEDING IN DE RAMADAN:
Voor meer uitgebreide informatie over borstvoeding en het vasten, vanuit zowel religieus als gezondheidsperspectief mét onderbouwing en bronnen verwijzen we door naar ons inmiddels bekende e-book ‘Borstvoeding in de heilige Ramadan’. Let op: het e-book is nu alleen nog exclusief verkrijgbaar in onze besloten zustergroep

There are no comments

Join the conversation

  
Please enter an e-mail address