Ramadan Reflecties | Wereld van de Borstvoedende Mama

We zitten alweer in het laatste gedeelte van onze heilige Ramadan! Subhānallāh, waar blijft de tijd? Om ons heen wordt er al druk gepraat over Eid-ul-Fitr en de voorbereidingen hiervoor, terwijl voor veel borstvoedende mama’s dat speciale Ramadan-gevoel lang niet altijd binnen handbereik leek te zijn. Hoe is deze gezegende maand tot nu toe verlopen voor onze borstvoedende mama’s, vastend of niet?

Graag reflecteren we samen met jullie op de afgelopen periode, met in het bijzonder de doelen die we voor onszelf hebben gesteld en in hoeverre we die (hebben) weten te behalen. Voor velen zijn de dingen toch anders gegaan dan we hadden gehoopt. En dat is normaal. Het einde nadert misschien, maar het is zeker nog niet te laat! We bevinden ons in het meest gezegende gedeelte van deze maand en Allah’s barmhartigheid is groot, want zelfs in onze drukte en chaos is er nog zoveel groots wat we met zoveel kleins (in onze ogen) kunnen doen. Wij delen met jullie enkele ‘last-minute’ reminders & tips voor de drukke mama’s onder ons! 

Weet dit: Je bent NIET alleen!

De spirituele kracht deze maand is groots, maar vermoeidheid, een verstoord ritme en de nodige struggels zijn ook een realiteit. Als borstvoedende en drukke mama kan het combineren van verantwoordelijkheden en de aanbiddingen die we wensen te doen, namelijk een behoorlijke uitdaging zijn en we raken vaak ontmoedigd voor we zelfs begonnen zijn… Herkenbaar? Als je het gevoel hebt dat het speciale Ramadan-gevoel aan je voorbij trekt terwijl je je een wandelende zombie voelt met een baby die constant wilt drinken, het eten dat klaargemaakt moet worden, een huis dat opgeruimd moet worden, met misschien nog andere kinderen die rondrennen en je vooral niet sparen. 😉 Weet dit: Je bent niet alleen!

Over de hele wereld delen moeders dezelfde strijd. Moge Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى al onze aanbiddingen accepteren, hoe klein en nietig die ook lijken in onze ogen. Voor alles wat ons lukt en vooral voor dát wat wij zo graag wensen, maar wat ons helaas niet lukt. Allah houdt van onze oprechte intentie en het verlangen dat brandt in onze harten, dát is immers waar wij om beloond worden. Het alleen oprecht verlangen in je hart is voor Hem al voldoende om beloond te worden, alsof je de daad al daadwerkelijk verricht hebt, subhānallāh. [1]

Ramadan: De laatste 10 dagen en nachten

Dus als jij misschien ook het gevoel deelt dat je weinig hebt kunnen doen deze Ramadan qua aanbiddingen, omdat je zo druk in de weer bent in huis, met de kinderen, én de borstvoeding… Don’t worry, dát waar je allemaal mee bezig bent is OOK ‘ibādah, een grote en bijzondere vorm van aanbidding zelfs als je het met de intentie doet om Zijn tevredenheid te verkrijgen. Zo is het bekend dat je voor het verzorgen van de iftar voor een vastende, dezelfde beloning krijgt die de vastende ontvangt zonder het diens eigen verkregen zegeningen in minder brengt, subhānallāh. Dus zelfs in de kleine, misschien voor ons zeer standaard bezigheden op een dag kunnen wij Allah subhānahu wa ta’ālā aanbidden. Zo rechtvaardig en barmhartig is Hij voor ons! Hij wilt het ons niet moeilijk maken, maar wenst alleen het goede voor ons. 

Maar natuurlijk hebben ook wij moeders zeker één-op-één tijd met onze Schepper nodig! En in dit meest gezegende en laatste gedeelte kunnen we alsnog ‘uitpakken’, maar dan wel op een realistische manier wat beter past bij de drukke borstvoedende mama! 😉 Voor ons allen die het gevoel hadden dat ze achterbleven in gevoel en beleving, het is niet te laat. Het is nóóit te laat voor Hem! Wat een zegening dat we in dit laatste en meest gezegende gedeelte van de Ramadan eigenlijk nog een kans krijgen om rijkelijk te profiteren van Zijn Barmhartigheid, in shā’allāh. Mis het niet!

Last-Minute Ramadan Tips voor de Borstvoedende Mama

We hebben het vaker genoemd, en de meesten weten ook dat borstvoeding een bijzondere en hoge vorm van ‘ibādah (aanbidding) is. En we weten ook dat iedere aanbidding, iedere goede daad in de deze maand, nóg zegenrijker is dan ooit. Maar iets weten en iets op een bepaalde manier ervaren zijn twee verschillende dingen. En als er een ding is dat deze maand je leert, is het wel hóe kostbaar tijd is. Want wat moet je doen als er zoveel is dat je zou willen doen als borstvoedende mama, maar zo weinig je daadwerkelijk lukt, omdat je dagen gevuld zijn met de zorg over je kleine en de vele borstvoedingsmomenten? Enkele ‘last-minute’ Ramadan tips op een rij voor de drukke borstvoedende mama’s onder ons!

1. Intentie is ALLES

Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى  houdt van consistentie in aanbiddingen. Doe dat wat haalbaar is en wat je op dagelijkse (en nachtelijke) basis kan blijven opbrengen. Al betekent dit dat je geen extra aanbiddingen kunt doen. Zet de lat niet te hoog (of liever: gooi die lat gewoon weg) en herinner jezelf eraan dat je om je intentie wordt beloond, in shā’allāh. Doe wat je kan, hoe klein het ook is, en doe dit op regelmatige basis. Er is nu eenmaal een wereld van verschil in je  ‘ibādah met en zonder kinderen. Des te meer zegeningen zitten er in de aanbiddingen die je wél kunt verrichten, Allah is de meest Rechtvaardige en ziet en kent al onze struggels en offers. Daarom worden we al beloond bij het wíllen doen van iets, of we daarna ook in staat zijn dit daadwerkelijk te kunnen uitvoeren of niet: INTENTIE IS ALLES! 

Ibn Abbas heeft overgeleverd dat de Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, heeft gezegd [1]: “Wie de intentie heeft een goede daad te doen en dit vervolgens niet doet, Allah zal dit dan bij Hem noteren als een volledige goede daad. Mocht hij de daad wel doen, dan zal deze vermenigvuldigd worden met 10 tot 700 en soms wel meer.

2. Betrek je kind(eren) in je daden van aanbidding

De zoveelste nachtvoeding? Hou je baby’s handje dan vast en doe dhikr (gedenken van Allah’s Schone Namen). In een authentieke overlevering [2] wordt verteld dat in iedere “kring” die gevormd wordt in het gedenken van Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى, omringd en bedekt wordt door engelen die tot aan de hemel reiken. Stel je Zijn goddelijke genade voor die jullie omhult, ontelbare zegeningen die op jullie neerdalen en het ongelooflijke besef dat doordat jij Hem gedenkt, Hij ook jullie gedenkt. Doe het zachtjes, in jezelf, of zelfs hardop, en laat je kindje het ook horen en meeprofiteren. Júllie moment, júllie aanbidding.

Lees/reciteer de Qur‘ān of vertel verhalen hieruit aan je drinkende kindje. Onderschat niet hoeveel kinderen al op hele jonge leeftijd oppikken. Leg je kindje naast je wanneer je het gebed verricht. Kennis opdoen begint niet pas wanneer ze naar school gaan. Je kan al beginnen vanaf de eerste dag en jouw rol als onderwijzende moeder, hoe onschuldig en speels ook, is een zeer belangrijke vorm van ibaadah.

3. Laat los wat niet gaat

Als drukke mama is het beter om maximaal 3 (kleine) doelen te kiezen die je ook daadwerkelijk kan voltooien. Meer doen kan altijd. Maar je dagelijkse ritme heb je dan al voltooid, in shā’allāh. Stel geen eisen aan jezelf waarvan je al bij voorbaat weet dat de uitvoering lastig gaat worden. Dat werkt niet stimulerend, het is juist belangrijk om een positieve flow te houden. Laat los wat niet gaat, maar dat betekent niet dat je helemaal niks meer kunt doen. Doen wat je wél kan en daar tevreden over zijn! Is iets op mijn lijstje van de dag niet gelukt? Dan proberen we het in shā’allāh de volgende dag gewoon weer. Remember, intentie.. intentie…intentie! Blijf die intentie zuiveren, of er nou iets van terecht komt of niet. Al kan je niet altijd even lang aanwezig zijn op je gebedskleed, wees aanwezig in je verlangen voor Hem.

4. Ontvang Zijn Rahmah (Barmhartigheid)

Dat je misschien niet (meer) meedoet met het vasten, betekent niet dat je gefaald hebt of dat je automatisch ook niet deelt in de ontelbare zegeningen in deze prachtige maand. Jouw positie als moeder alleen al, en iedere daad die jij verricht op deze weg, is een vorm van ‘ibādah op zichzelf. Iedere druppel moedermelk die jij geeft is een ‘ibādah die je verricht. Voel je dankbaar, voel je gezegend, want Zijn Rahmah (genade) rust op jou, alhamdulillāh! Wees niet bang om te falen en voel je zeker nooit schuldig omdat je niet vast. Je doet je uiterste best, meer dan dat kun je niet doen en meer vraagt Allah subhānahu wa ta’ālā ook niet van ons. Het is juist Zijn Rahmah (genade) die Hij ons deze maand schenkt, gereed voor ons om te ontvangen. Als moeder ben jij bezig met een misschien nog wel groter spiritueel doel, omwille van Zijn tevredenheid: Zo goed mogelijk voor jezelf zorgen om een zo goed mogelijke start van jouw kindje te waarborgen, een nieuwe aanwinst in de ummah van de Boodschapper van Allah, moge vrede en zegeningen met hem zijn.

5. Zoek die Waardevolle Nacht: Laylat-ul-Qadr

Net zoals al je voorgaande zondes in één keer vergeven kunnen worden door het vasten met een oprechte intentie en geloof, geldt dit ook voor het gebed in de heilige Ramadan, met in het bijzonder tijdens de nacht van Lotsbestemming, de Waardevolle Nacht Laylat-ul-Qadr.

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat de Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, heeft gezegd [3]: “Wie het gebed verricht op laylat ul-Qadr uit een oprecht geloof, hopend op een beloning van Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى, zal dat al zijn vorige zondes doen vergeven worden.”

In de laatste 10 nachten van de heilige Ramadan, de oneven nachten om precies te zijn, schuilt de Waardevolle Nacht, die beter is dan 1000 maanden, zoals beschreven in sūrat al-Qadr in de heilige Qur‘ān, en duurt tot het aanbreken van fajr. Hoe kunnen wij hiervan profiteren?

Moederschap is uitdagend, en we weten allemaal dat we wel veel willen doen, maar lang niet alles mogelijk is. We moeten dus efficiënt te werk gaan. Als we alleen al in de laatste 10 nachten van de heilige Ramadan, slechts 10, 15 of 20 minuten vóór het aanbreken van fajr onze oprechte gebeden en smeekbedes zouden verrichten, garanderen we, in shaa’ Allah, alsnog onze beloning in deze meest bijzondere nacht, die gelijk staat aan meer dan 83 jaar aan beloning en zegeningen! Lukt dit toch niet, neem dan ieder geval iedere nacht weer de intentie voor om dit te willen doen. Wist je nog, intentie… intentie… intentie… Laat het je mantra worden deze laatste dagen! 😉

6. Blijf positief!

Besef je goed dat zelfs als niet alles is gelukt, je toch je doelen bereikt hebt. Je intentie was er immers! Met een kindje aan de borst kun je niet altijd de dagen indelen zoals je zelf zou willen. En heb je er nog meer rondlopen dan vergt even spirituele me-tijd creëren behoorlijk wat inventiviteit.

Dus zijn er dagen dat het niet loopt zoals je zelf in gedachten had, probeer je het in shā’allāh de dag erna weer. Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى ziet jouw intentie, ziet de moeite die je doet om tijd aan ‘ibādah te besteden en ziet geen enkel detail over het hoofd, al heb je maar 1 sūrah kunnen reciteren voor de baby alweer begon te huilen. Blijf positief en doe je best om alsnog van deze maand te profiteren. Stimuleer jezelf om te genieten van de momenten die je wél kan pakken om bezig te zijn met ‘ibādah in al haar vormen. Want mama, je beseft het misschien lang niet altijd, maar je doet geweldig werk! Onze duʿā is en blijft met jou, en zo zouden we elkaar allemaal moeten gedenken want in onze ‘strijd’ als moeder zijn wij één. 

7. Aanbidding is overal

In deze speciale zegenrijke maand willen we natuurlijk extra uitpakken qua aanbiddingen, maar vaak vergeten we dat er zoveel meer manieren zijn om Hem te aanbidden. Het zit in iedere (!) goede woord of daad, iedere lach voor elkaar en iedere traan die je laat vallen vanwege een offer die je brengt of iemand die jou ten onrechte pijnigt. We kunnen het niet genoeg zeggen: Zuiver je hart en zuiver je intenties. en vertrouw op Hem en Zijn liefde voor ons. Hij is Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle en de meest Rechtvaardige. Zijn prachtige eigenschappen die we zo vaak horen en zelf noemen moeten we leren voelen! En Zijn Zegen rust extra op ons allen deze maand, alhamdulillāh!

Daarom vandaag als afsluiter de reminder voor het maken van ad’iya. Niet alleen voor jezelf, vergeet alsjeblieft je zusters niet! Talloze zusters op deze wereld hebben tijdens deze gezegend maand hun eigen strijd gestreden en zijn nog bezig. De keuze maken om te vasten is zwaar. De keuze maken om niet te vasten omwille van de bortvoeding is ook zwaar. Sisters, we need each other’s (spiritual) back! Want misschien (of heel waarschijnlijk) kun je niet iedereen steunen, bijstaan of een luisterend oor bieden. Je kan wel je handen opheffen en duʿā  verrichten, want naar de woorden [4] en leer van onze geliefde Profeet, vrede en ontelbare zegeningen zij met hem, kan dat wat je zo innig voor jezelf wenst pas onderdeel zijn van een compleet en oprecht geloof als je het ook voor een ander gewenst hebt.

Last but not least: Geloof in jezelf!

Als Hij al zoveel zegen in één enkele druppel moedermelk schonk, hoeveel zegeningen schenkt Hij jou wel niet? Geloof in jezelf, geloof in wat je aan het doen bent en hoe groots dat wel niet is, geloof in elkaar en geloof in Hem! Borstvoeding is niet alleen het recht en geschenk aan je kind. Hij gaf het ook als geschenk aan ons, en Hij weet wat wij niet weten.

Moge Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى jullie rijkelijk belonen voor alles waar jullie toe in staat zijn én ook alles waar jullie niet toe in staat zijn maar wel de intentie voor hebben, en voor al het moedermelk dat zo rijkelijk blijft vloeien in deze maand waarmee het geboorterecht van onze kinderen vervuld blijft worden. Maak ons trots, mama’s! WE GOT THIS, in shaa’ Allah!
* * *

Wil jij deze laatste 10 dagen en nachten optimaal besteden en ben je als borstvoedende mama op zoek naar realistische adviezen en tips, wij wijden hier speciaal een hoofdstuk aan in het e-book ‘Alles wat je altijd al wilde weten over.. Borstvoeding in de heilige Ramadan’ voor zowel de zusters die vasten als de zusters die niet vasten.  Let op: het e-book is nu alleen nog exclusief verkrijgbaar in onze besloten zustergroep

Verwijzingen:

[1]  Sahīh, authentiek verkaard in al-Bukhārī 6126 en Muslim 131
[2] Sahīh, authentiek verklaard in Muslim 2069; 2689; 2074; 2700, Tirmidhī 459; 3378.
[3] Sahīh, authentiek verklaard in al-Bukhārī 1901
[4] Sahīh, authentiek verklaard in al-Bukhārī 13 en Muslim 45

There are no comments

Join the conversation

  
Please enter an e-mail address