Zoogmoeder in de Islam: Zegen in het delen van moedermelk

In de islam wordt borstvoeding gezien als het geboorterecht van het kind voor 2 volle jaren. Soms lukt dat om wat voor reden dan ook niet (helemaal) en ben je als ouders genoodzaakt om op zoek te gaan naar een alternatief. Zelden wordt moedermelk van een ander overwogen in onze moslimgemeenschap. Dit komt lang niet altijd vanwege het feit dat het onvoldoende beschikbaar is, maar ook omdat velen het idee gewoon ‘raar’ vinden en er veel onduidelijkheid over bestaat. Zoogmoederschap is echter zó eigen in de islam met een uniek karakter, omdat de door Allah geschonken rechten van het kind hiermee gewaarborgd worden. Het recht op moederlijke voeding, échte “mama-melk”.

Zoogmoederschap in de islam

Zoogmoederschap is een normaal onderdeel in de islam en wordt ook genoemd in de heilige Qur’an. De profeten, moge vrede en zegeningen met hen zijn, hadden zoogmoeders, en het werd dan ook volop gepraktiseerd in die tijd zonder problemen. Het kwam immers toen ook voor dat de biologsiche moeder, om wat voor reden dan ook, haar eigen kind niet (meer) kon voeden. Een zoogmoeder vinden voor je kindje is niet alleen toegestaan maar wordt zelfs ook als alternatief benoemd in de heilige Qur’an, omdat borstvoeding in de islam in de eerste plaats wordt bekeken vanuit het recht van het kind, en niet direct vanuit een verplichting van de moeder.

Halimah as-Sa’diya, moge Allah tevreden met haar zijn, was de bijzondere zoogmoeder van onze Profeet, vrede en zegeningen zij met hem. Zijn recht op moedermelk werd voor het grootste gedeelte door haar vervuld. En tot op volwassen leeftijd kende hij en zijn familie haar grote eerbied en respect toe. Precies zoals een echte moeder toekomt. Dat is de status van de zoogmoeder in de islam, omdat zij een kind met haar compassie en genade voorzien heeft in het door Allah geschonken geboorterecht op moedermelk.

Er wordt veel gezegd en geschreven over opvoeding in de islam en dat is heel goed en mooi, maar waar blijft het grote belang van borstvoeding als absolute beginsel in het grootbrengen van onze kinderen?

Zoogmoederschap in de islam is als een uitbreiding van familie, geen anonieme donatie. De normalisering van zoogmoederschap kan bijdragen aan het hechter worden van onze gemeenschap en de beschouwing van borstvoeding als nodig en normaal onderdeel in de levens van onze kinderen. Er wordt veel gezegd en geschreven over opvoeding in de islam en dat is heel goed en mooi, maar waar blijft het grote belang van borstvoeding als absolute beginsel in het grootbrengen van onze kinderen? Het normaliseren van zoogmoederschap begint bij het delen van ervaringen en verhalen. In onze rubriek ‘Zogend Zusters’ zullen wij verhalen blijven delen, voel je geroepen om ook jouw ervaring te delen!

Waarom moedermelk van een ander?

Het delen van moedermelk gebeurt wereldwijd. Dit wordt meestal afgekolfd en wordt donormoedermelk genoemd, maar borstvoeding van een ander ontvangen kan natuurlijk ook live. Een ander kindje van jouw eigen melk voorzien heeft grootse impact voor alle partijen. Zo zijn veel verhalen bekend waarin moeders behoeftig kindjes spontaan aan de borst leggen, die bevestigen hoe bijzonder het is om een ander kind borstvoeding te mogen geven. Het doneren van moedermelk aan een ander kindje lijkt een soortgelijke effect te hebben. Borstvoeding bewijst wederom zoveel meer dan slechts voeding te zijn.

Andersom kan dit moeilijk zijn voor de moeder die zelf geen borstvoeding kan geven om moedermelk van een ander te accepteren. Onze eigen gevoelens en emoties mogen er zeker zijn en getuigen van een natuurlijk moederlijk instinct (als enige) te willen zorgen voor ons kind, en dat is ons goed recht. De biologische  moeder is dan ook de aangewezen persoon om haar eigen kind van moedermelk te voorzien. De moeders die uiteindelijk beslissen om moedermelk van een ander te willen en hier ook een passende match voor vinden, ervaren deze struggle in mindere mate omdat zij boven alles zijn overtuigd van het geboorterecht van hun kind en de onschatbare waarde van moedermelk dat het eigenlijk niet meer uitmaakt dat die moedermelk niet (meer) uit hun eigen borsten vloeit.

Niet alleen het islamitische geboorterecht van hun kind op borstvoeding is overstijgend in hun beslissing, maar net zo zwaar weegt de factor van een goede gezondheid mee. Kunstmatige zuigelingenvoeding bewijst lang niet voor iedereen een goed alternatief en kan gepaard gaan met blijvende gezondheidsklachten. ‘Onze’ moeders die donormoedermelk hebben mogen ontvangen getuigen uit eerste hand over het onmiskenbare effect van moedermelk op de groei en gezondheid van hun kinderen in tegenstelling tot kunstvoeding.

Meer info over vraag en/of aanbod van donormelk?
Contact: mail@www.ibohalimah.com o.v.v. vraag/aanbod donormelk

Zou jij moedermelk willen delen of ontvangen?

Er bestaan onjuiste opvattingen over de implicaties van het delen van moedermelk en hoe hier islamitisch mee moet worden omgegaan. Zo hoort het feit dat er verwantschap ontstaat, geen reden te zijn dat je zoogmoederschap moet vermijden (voor het geval de kinderen in kwestie óóit willen trouwen), maar is het juist een indicatie dat er op een juiste en verantwoorde manier omgegaan dient te worden met afspraken en regelingen omtrent de ontstane verwantschap. In wezen gaat het hier om uitbreiding van familie. Zo werken wij vanuit IBO Halimah met speciaal opgestelde contracten zodat er altijd volgens de islamitische richtlijnen gehandeld wordt, nu en in de toekomst, in shaa’ Allah.

Achter de schermen bij IBO Halimah hebben wij al meerdere malen mooie matches mogen maken tussen vraag – en zoogmoeder, alhamdulillaah, en hebben kindjes alsnog kunnen profiteren van zegenrijke moedermelk. Lees hier het verhaal van onze eerste officiële moedermelkmatch middels opgestelde contracten waar alle afspraken en voorwaarden conform islamitische richtlijnen duidelijk zijn vastgelegd. Deze contracten kunnen bij ons opgevraagd worden en zijn ook te vinden in onze besloten zustergroep. Hier worden ook oproepen gedeeld voor vraag-aanbod in moedermelk. 

Langzaam maar zeker willen wij helpen bouwen aan een islamitisch zoogmoedernetwerk, omdat hier niet alleen behoefte naar is vanuit islamitisch opzicht, maar het delen van moedermelk ook een belangrijke functie kan vervullen in het bieden van een goede basis in de gezondheid van onze kinderen.

De wetenschap staat niet stil en er raakt steeds meer bekend over de waarde en lange-termijneffecten van borstvoeding op de gezondheid. Wij willen bijdragen in het verspreiden van deze kennis maar ook de mogelijkheid voor moeders om terug te kunnen vallen op de best passende alternatief vanuit zowel religieus-spiritueel als fysiologisch opzicht, als borstvoeding niet (meteen) lukt. 

Extra informatie!

Er is geen discriminatie in moedermelk, maar islamitisch gezien bestaan er wel duidelijke richtlijnen omtrent het delen van moedermelk. Zo hebben we als moslims te maken met specifieke voedingsvoorschriften (de moeder moet halal eten en geen alcohol drinken etc), heeft de zoogmoeder recht op een redelijke compensatie voor haar geleverde dienst (dus je betaalt niet voor de moedermelk, maar in feite voor de dienst die zij levert, in dit geval kolven en alle extra benodigdheden daarvoor) en last but certainly not least, moet er rekening gehouden worden met het ontstaan van verwantschap na X aantal volledige voedingen (‘volledig’ betekent de hoeveelheid waar het kindje verzadigd van raakt). Er bestaat geen consensus onder de geleerden over hoeveel voedingen dit precies gaat, variërend van 1 tot 5 voedingen. Welke interpretatie je hierover volgt, kan afhangen van de wetschool die je volgt. Bij het doneren van moedermelk ontstaat vrijwel zeker verwantschap omdat het aantal voedingen bij donatie zowat altijd boven de genoemde hoeveelheden uitstijgt.

There is one comment

Join the conversation

  
Please enter an e-mail address