Borstvoeding in de Ramadan | Over het ‘moeten’ proberen te vasten

De berichten die wij van jullie lezen en ontvangen in onze inbox (al voor de Ramadan is begonnen), stemmen ons soms verdrietig. Helaas wordt er soms veel druk op zusters gezet die twijfelen of ze wel/niet gaan of moeten blijven vasten. Zelfs als het vasten verloopt met duidelijke weerstand van het lichaam of een baby die protesteert en eronder lijdt*. De ergste druk is niet perse die vanuit de omgeving; maar de druk die sommige zusters op zichzelf plaatsen. Ze denken namelijk dat ze het MOETEN blijven proberen.

Speciaal voor deze zusters, een belangrijke reminder…

*Let op: Zusters die bewust voor deze maand vaste voedsel, kunstvoeding of zelfs afgekolfde moedermelk, introduceren als bijvoeding, begaan een grote fout in het verstoren van het natuurlijke vraag-aanbod-systeem waar borstvoeding op draait en riskeren het risico op vermindering en zelfs stoppen van de productie.

Lees hier de belangrijkste aandachtspunten waar wij het officiële advies vanuit IBO Halimah op baseren.

‘Moeten’ proberen = GÉÉN verplichting

Er bestaat geen consensus onder de geleerden over het ‘moeten proberen’ te vasten voor je wel of niet weet of je het aankunt. Als ergens geen overeenstemming over bestaat onder de geleerden wat betreft interpretatie van een bepaalde zaak, kan iets nooit tot een verplichting worden gemaakt en tot onderdeel van islamitische wetgeving behoren. Het enige waar de geleerden consensus over hebben is dat er een vrees bestaat voor welzijn van moeder en/of kind. Er is geen eenduidige (!) opvatting waaróp deze vrees gebaseerd dient te zijn en of de vrees al aanwezig dient te zijn vóór het vasten of pas gegrond is tijdens/na het vasten.

Zwangere en zogende vrouwen hebben met de grote barmhartigheid van Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى de vrije keuze om zowel te vasten als niet te vasten, als zij vrezen voor zichzelf en/of hun kind.

Wat hierop wordt voortgebouwd verschillen de interpretaties en meningen over. En ook dat is een gunst voor de gemeenschap, alhamdulillaah. Zwangere en zogende vrouwen hebben met de grote barmhartigheid van Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى de vrije keuze om zowel te vasten als niet te vasten, als zij vrezen voor zichzelf en/of hun kind. Waar overigens ook consensus over bestaat onder de geleerden is dat borstvoeding een verplichting is in de islam, en wel 2 jaar lang. Daar hoor je minder moslims in de gemeenschap over.  Dit belangrijke geboorterecht is iets wat te allen tijde gewaarborgd dient te worden, en het is daarom dat het ook de verplichting van het vasten overstijgt.

Schuldgevoel

Ook wij zijn helaas bekend met het voelen van de druk om toch te moeten vasten. De wetenschap: ‘als ik minder eet of drink keldert mijn melkproductie’ is er bij velen al uit ervaring. Toch is er zo sterk het gevoel ‘ik moet (proberen te) vasten’. Waarom? Schuldgevoel. Druk. Verwachting.  Onjuiste informatie. En ja, ook het gemis van het vasten en erbij te horen en onderdeel uit te maken van die bijzondere beleving, maar ook het gevoel van onmacht en de strijd met het lichaam als het te zwaar valt. Een gevoel van falen die er niet hoeft te zijn, want Hij is het die ons in de eerste plaats heeft geschapen met deze toestanden en daarom ook met wijsheid de vrijstelling mogelijk heeft gemaakt. Hij schenkt ons Zijn Genade, maar waarom willen wij die niet accepteren als het nodig is en geven wij hier soms onze eigen invulling aan? En nog erger; waarom dringen wij dit op aan anderen?

Lees hier uitgebreid en onderbouwd op islamitische basis wáárom zwangere/zogende zusters zich ab-so-luut niet schuldig moeten voelen als ze ervoor kiezen niet te vasten.

Maak de keuze wel/niet te vasten BEWUST

Vaak genoeg gebeurt het dat zusters die borstvoeding geven gedurende normale dagen al merken dat hun melk achteruit gaat wanneer zij te weinig gegeten of gedronken hebben. Ook zijn er zusters die met moeite hun productie stabiel hebben gekregen en al struggelen om de borstvoeding op peil te houden. Dan weet je dus al het effect wat nog meer uren zonder eten en drinken als gevolg zullen hebben, zonder het eerst ‘geprobeerd te moeten hebben’.

Daarom blijven wij vanuit IBO Halimah benadrukken, maak de keuze om wel of niet te vasten BEWUST. Niet door naar anderen te luisteren, maar door naar jouw lichaam te luisteren en naar je kindje te kijken.

Los van het effect op de productie is ook het welzijn van de moeder belangrijk; borstvoeding geven kost energie en vereist arbeid van je lichaam. Dit in combinatie met het vasten kan dus ook gevolgen hebben voor jouw welzijn. Daarom blijven wij vanuit IBO Halimah benadrukken, maak de keuze om wel of niet te vasten BEWUST. Niet door naar anderen te luisteren, maar door naar jouw lichaam te luisteren en naar je kindje te kijken.

Het RECHT (en dus verplichting voor jou) van je kindje op 2 jaar moedermelk, al drinkt hij/zij maar 2 keer per dag, vervalt niet tot de 2 jaar om zijn.

De kans dat het vasten effect zal hebben op jouw welzijn is reëel. De kans dat je minder melk hebt door te vasten is reëel. De kans dat je melkproductie stopt als je door gaat met vasten terwijl je merkt minder moedermelk te hebben is ook reëel. Het RECHT (en dus verplichting voor jou) van je kindje op 2 jaar moedermelk, al drinkt hij/zij maar 2 keer per dag, vervalt niet tot de 2 jaar om zijn. Maak dus wijselijk gebruik van de vrijstelling wanneer jij dat nodig acht. Dus niet je man, buurvrouw, vriendin of de lokale imam, alleen JIJ kan en moet die keuze maken.

Jij doet ertoe = WIJ doen ertoe

Wij blijven benadrukken: Het is GEEN verplichting om het vasten te moeten proberen en al helemaal niet om erin te volharden als het gewoon niet gaat. De vrijstelling die geldt is niet alleen gebaseerd op welzijn van het kind, maar ook op welzijn van de moeder. Jouw draagkracht en beleving doen ertoe. Maar ook die van al die andere zusters om ons heen die ervoor gekozen hebben wel of niet te vasten in hun toestand.

Als de zuster in kwestie er zelf achter staat en niet vreest omwille van haarzelf en/of kind, is dit haar vrije keuze. Als zij gebruik wenst te maken van de vrijstelling omwile van haarzelf en/of kind, is dat óók haar vrije keuze.

Vasten is en blijft iets is tussen dienaar en Allah سبحانه و تعالى, dus ook zeker de beslissing hierover. Als de zuster in kwestie er zelf achter staat en niet vreest omwille van haarzelf en/of kind, is dit haar vrije keuze. Als zij gebruik wenst te maken van de vrijstelling omwile van haarzelf en/of kind, is dat óók haar vrije keuze. Het heeft dus geen enkele toegevoegde waarde als zusters gaan ”diggen” in iemands beweegreden of intentie. En al helemaal niet als er ten onrechte met het woordje ”verplichting” wordt gegooid.

Laten we altijd proberen inlevingsvermogen en respect voor elkaar op te brengen. Islam zit niet alleen in het uitvoeren van de regels, maar zit ook in hoe wij omgaan met elkaar.

Daarom vandaag ook de belangrijke reminder voor het verrichten van ad’iya (smeekbeden). Niet alleen voor jezelf, vergeet alsjeblieft je zusters niet! Talloze zusters op deze wereld zullen tijdens deze heilige maand wel of niet vasten. Beide zijn zwaar. De keus om wel te vasten is zwaar. De keuze om niet te vasten is zwaar. Misschien kun je niet iedereen steunen, bijstaan, een luisterend oor bieden. Je kan wel je handen opheffen en du’a verrichten. Hardheid en oordeel kennen geen plek in onze visie en op onze pagina/blog. Laten we altijd proberen inlevingsvermogen en respect voor elkaar op te brengen. Islam zit niet alleen in het uitvoeren van de regels, maar zit ook in hoe wij omgaan met elkaar.

Moge Allah سبحانه و تعالى ons allen bijstaan, onze situaties vergemakkelijken en de kracht geven gedurende deze mooie maand Ramadan, vastend of niet, om al onze aanbiddingen en doelen na te kunnen streven. Ameen!

Meer weten over borstvoeding in de Ramadan?

Dit was een stuk uit het e-book ‘Borstvoeding in de heilige Ramadan’. Voor meer uitgebreide informatie over borstvoeding en het vasten, vanuit zowel religieus als gezondheidsperspectief mét onderbouwing en bronnen, verwijzen we naar ons uitgebreide e-book. Nu enkel en exclusief beschikbaar in onze besloten zustergroep ⬇
IBO Halimah | Zustergroep

Lees hier ook het officiële advies van IBO Halimah over borstvoeding en vasten in de Ramadan en de volgende Ramadan blogs:

Belangrijkste reminder: Zusters, voel je niet schuldig als je niet kan vasten!

Borstvoeding in de Ramadan: Het gevaar van bijvoeden

Borstvoeding in de islam: Het geboorterecht van je kind, hier en in het hiernamaals

There are 3 comments

Join the conversation

  
Please enter an e-mail address