Borstvoeding in de Ramadan | Het gevaar van bijvoeden

Ieder jaar zien we het weer terugkomen: borstvoedingsonvriendelijke adviezen in de Ramadan. Hoe goed bedoeld ook, wij krijgen er in team IBO Halimah regelmatig een hartverzakking van. Ze kunnen namelijk leiden tot terugloop van de productie en uiteindelijk zelfs het stoppen van de borstvoeding.

Vandaag behandelen we het borstvoedingsonvriendelijke advies om (vroeg) te starten met bijvoeding of deze zelfs op te voeren, zodat je kind minder om de borst zal vragen. Of het nu komt doordat zusters zich onder druk of schuldig voelen of denken dat ze moeten proberen te vasten, het baart ons iedere keer weer grote zorgen.

Het moge duidelijk zijn: bijvoeden om het vasten makkelijker of haalbaar te maken, is ab-so-luut níet de bedoeling.

Zusters die (blijven) vasten terwijl het ze grote moeite kost, soms zelfs ten koste van de productie, hun eigen (gemoeds)rust en duidelijk protest van het kind. Uit voorgaande jaren weten we dat zusters onbedoeld verder afbouwen door zich ‘gedwongen’ te voelen tot het bijgeven van kunstvoeding of zelfs vaste voeding, terwijl het kind nog compleet afhankelijk is van moedermelk! Ook waren er zusters wiens baby’s misschien geen exclusief borstvoeding meer kregen (maar wel onder de 2 jaar waren) en die uiteindelijk nooit hun geboorterecht vervuld hebben gekregen. Het moge duidelijk zijn: bijvoeden om het vasten makkelijker of haalbaar te maken, is ab-so-luut níet de bedoeling.

Lees mee waarom er gevaar schuilt in het starten met bijvoeden of deze opvoeren tijdens de Ramadan en deel het gerust met alle zusters die hier baat bij kunnen hebben, in shaa’ Allah.

Neerwaartste spiraal door bijvoeding

Bijvoeding (extra) gaan geven, of dat nou kunstvoeding, vaste voeding of afgekolfde moedermelk(voorraad) is, is de grootste fout die je kan maken. Bijvoeden in wat voor vorm dan ook verstoort de natuurlijke balans van vraag en aanbod met als gevolg dat je de borstvoeding afbouwt, zie onderstaande neerwaartse spiraal.

Een kolfvoorraad opbouwen en deze overdag of in de nacht geven is dus ook een vorm van bijvoeding, omdat dit net als kunstvoeding niet aansluit op het vraag-aanbod systeem. Er wordt wel nieuwe voeding gegeven aan je kind, maar op datzelfde moment wordt er geen nieuwe voeding gevraagd aan de borst.

Resultaat: minder signalen voor de borst = minder productie = minder melk, en de gedachte dat je dus maar meer moet gaan bijvoeden. Hierdoor raak je in een vicieus cirkeltje waar je maar moeilijk uitkomt als je daar de belasting van het vasten (mocht je dit van plan zijn) nog eens bovenop gooit. Nachtvoedingen vervangen met kunstvoeding of afgekolfd moedermelk is zelfs funest, omdat deze nachtvoedingen juist cruciaal zijn in de boost van het hormoon prolactine om je melkproductie op peil te houden.

Borstvoeding is een natuurlijk aanwezige, geoorloofde en nodige behoefte waar jouw kind recht op heeft. Wanneer jij vreest dat deze balans verstoort kan raken en het geboorterecht daardoor in gevaar komt is er de vrijstelling waar je gebruik van moet maken.

Het moge duidelijk zijn dat borstvoeding vervangen met kunstvoeding sowieso uit den boze is. Hiermee ga je namelijk knoeien met het geniale vraag-aanbodsysteem dat Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى in al Zijn wijsheid in ons heeft geplaatst en kom je bovendien niet tegemoet aan het geboorterecht, terwijl je wel in staat bent borstvoeding te geven.

Islamitische geboorterecht = onze leidraad

Het geboorterecht van 2 jaar borstvoeding is gebaseerd op de unieke behoefte van je kind aan borstvoeding in deze periode. Het borstvoedingsonvriendelijke advies van bijvoeding opvolgen maakt het moeilijker om in dit recht te voorzien. Dit recht betekent namelijk dat de behoefte van je kind de leidraad hoort te zijn. Deze behoefte is legitiem, wordt erkend door Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى in al Zijn wijsheid en hoort niet gemanipuleerd te worden door er maar bijvoeding in te gooien, of dit nu in de vorm van kunstvoeding, vaste voeding of afgekolfd moedermelk(voorraad) is. Bijvoeden in plaats van borstvoeding geven is ook een vorm van je kind onthouden van zijn of haar geboorterecht. Dat kan niet, dat mág niet. Hierdoor lijd jij ook spiritueel, doordat je in gebreke blijft om het recht te vervullen van je kind.

De islam is onze ultieme leidraad en dat betekent dat het islamitische geboorterecht waarborgen en alles wat dit kan schaden voorop dient te staan. Het geboorterecht overstijgt daarom ook de verplichting van het vasten, wat ook de reden is dat er überhaupt vrijstelling mogelijk is gemaakt. Helaas zien we vaak andersom gebeuren, dat wij onszelf en wat wij willen als leidraad maken en zusters ervoor kiezen te (volharden in het) vasten.

Het is zelfs een plicht van de moeder om van de vrijstelling gebruik te maken wanneer dit geboorterecht risico loopt. Ook dit ís ibaadah.

Ieder jaar weer ontvangen we weer vele berichten in onze inbox van zusters die borstvoeding geven en vasten. Ze struggelen met hun productie en blijven volharden ondanks lichamelijke klachten en ongemakken, ondanks een onrustig en onverzadigd kind. Sommigen kiezen er daarom zelfs voor overdag bij te voeden met alleen ’s avonds borstvoeding, waardoor hun productie steeds meer achteruit gaat, maar lang staan ze er niet bij stil, want het vasten staat op nummer 1 voor hen. En dát alles, terwijl met de gegeven vrijstelling Allah, de meest Barmhartige en de Alwijze, de borstvoeding duidelijk op nummer 1 zet. Het is zelfs een plicht van de moeder om van de vrijstelling gebruik te maken wanneer dit geboorterecht risico loopt. Ook dit ís ibaadah.

Borstvoeding = Baas

Als een moeder gaat vasten en haar melkproductie daalt, dan is er géén garantie dat die productie weer op te krikken is. Soms is het dus echt einde verhaal ondanks het achteraf willen volgen van alle adviezen en tips, en krijgt het kindje dus zijn of haar door Allah geschonken recht niet langer. En dat geldt dus óók als je kind al anderhalf is of bijna 2 jaar.

De magische ‘zes maanden grens’, die aangeeft dat de darmen voldoende gerijpt zijn, is geen vrijbrief om er maar (meer) bijvoeding in te gaan gooien.

Onder de 1 jaar is borstvoeding nog steeds hoofdvoeding voor je kind. Ieder kind heeft het recht om de ruimte te krijgen naar eigen behoefte aan te geven wanneer hij of zij klaar is voor vaste voeding. De magische ‘zes maanden grens’, die aangeeft dat de darmen voldoende gerijpt zijn, is geen vrijbrief om er maar (meer) bijvoeding in te gaan gooien. De enige juiste leidraad hiervoor is de unieke behoefte van je kind. En ook na de 1 jaar is borstvoeding heeft je kind islamitisch gezien nog vol recht op borstvoeding naast de opbouw van vaste voeding, wederom naar behoefte.

Conclusie: borstvoeding blijft baas, alhamdulillaah. En de baas is leidend! 😉

*Voor nog meer uitgebreide informatie, onze adviezen en álles wat je nog wilde weten over Borstvoeding in de heilige Ramadan, verwijzen we naar ons uitgebreide e-book. Nu enkel en exclusief beschikbaar in onze besloten zustergroep ⬇
IBO Halimah | Zustergroep

Lees hier ook het officiële advies van IBO Halimah over borstvoeding en vasten in de Ramadan en de volgende Ramadan blogs:

Belangrijkste reminder: Zusters, voel je niet schuldig als je niet kan vasten!

Borstvoeding in de islam: Het geboorterecht van je kind, hier en in het hiernamaals

Grote misvatting: Over het ‘moeten proberen’ te vasten

There are 2 comments

Join the conversation

  
Please enter an e-mail address