Zogende Zusters | Mijn keuze voor zoogmoederschap (1)

Deze week in ‘Zogende Zusters’ het verhaal van Umm Awlaadi. Zij werkt als hijaamah therapeute en is moeder van twee kindjes: een zoontje van 2,5 jaar en een dochtertje van 1,5 jaar, waarvan de jongste nog borstvoeding krijgt. Momenteel is zij zwanger van haar derde wonder. Vandaag deelt zij met ons haar ervaring met zoogmoederschap: Ik las online een stuk over gevaarlijke stoffen die zijn gevonden in verschillende soorten babymelk [1]. Het nieuwsbericht vertelt ons dat voedselwaakhond foodwatch zich zorgen maakt om minerale olieresten in babymelk, die schadelijk kunnen zijn. Dit liet mij weer nadenken over het belang van zoogmoederschap en mijn eigen ervaring hiermee.

Mijn keuze voor zoogmoederschap

Ik ben zoogmoeder van meerdere kindjes, dus andere kindjes dan mijn eigen kinderen. Hier heb ik bewust en met volle overtuiging voor gekozen. Door omstandigheden kon ik mijn eerste kind niet mijn volledige moedermelk schenken; ik hield melk over. Ik ben toen op zoek gegaan naar moeders die ‘donormelk’ zochten voor hun baby. Zo heb ik meerdere baby’s (tijdelijk) kunnen voeden middels mijn moedermelk alhamdulillaah.

Logische stap

Eerlijk gezegd was dit voor mij een hele logische, vanzelfsprekende keuze waar ik niet lang over na heb hoeven denken. Buiten de énorme gezondheidsvoordelen van moedermelk die vandaag de dag bij ons bekend zijn, leert onze religie ons op de eerste plaats het belang van het geven van borstvoeding. Zo zegt Allaah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى in sura Al Baqarah vers 233:

En de moeders zogen hun kinderen twee volle jaren. Dit is voor degene die de periode van het zogen wil vervolmaken.

Imam ibn Kathier (moge Allah genadig met hem zijn) zegt over dit vers: “Dit is de Leiding van Allah, de Verhevene, jegens de moeders betreffende de borstvoeding, om hun kinderen een volledige periode te zogen.” [2]

En in sura At Talaaq vers 6 zegt Allaah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى :

…laat hem (d.w.z. het kind) dan door een andere (zoogmoeder) worden gezogen.

Ook had onze Profeet صلى الله عليه وسلم verschillende zoogmoeders, dit was vroeger volkomen normaal en hier werd omwille van verschillende redenen voor gekozen.

Recht op borstvoeding

Elk kind heeft dus recht op borstvoeding, wat het beste en meest gezonde voor hem of haar is. Het is echter realiteit dat er ook veel moeders zijn die dit door verschillende redenen niet kunnen waarmaken. Dit is geen enkel probleem en een vrouw dient zich, nadat zij alles heeft geprobeerd, hier niet schuldig over te voelen. Wat naar mijn mening wél van groot belang is, is het kiezen van de vervanging van deze moedermelk. Grijpen wij direct naar de poedermelk of zoeken wij naar andere opties die ons bekend zijn vanuit onze eigen religie en de geschiedenis?

Terug naar de basis

Vandaag de dag is zoogmoederschap (zelfs onder de moslims) helaas niet meer zo ‘vanzelfsprekend’; vele vinden het daarentegen raar of zelfs vies. Hier moet hoognodig verandering in komen. Het artikel in de telegraaf geeft dit maar weer al te duidelijk aan. In een tijd waarin alles ons ‘makkelijk’ wordt gemaakt en voornamelijk alles om commerciële winst draait, moeten wij ons heel serieus afvragen of dit wel het beste is voor onze kindjes en of wij hier goed aan doen. Ik denk dat wanneer wij allen terugkeren naar de basics, dit enkel in ons (en voornamelijk die van onze kinderen) voordeel zal zijn, met als basis hetgeen onze religie ons voorschrijft.

Lees hier deel 2 voor het vervolg van Umm Awlaadi’s ervaring met zoogmoederschap: over haar traject hierin, de uiteindelijke beslissing en de gevolgen.

Bronnen

[1] In babymelk zitten schadelijke olieresten. (2019, 24 oktober). Telegraaf. Geraadpleegd op 27 oktober 2019, via https://www.telegraaf.nl/nieuws/2068168819/in-babymelk-zitten-schadelijke-olieresten

[2] Ibn Kathir, tafsir-ul Quran al-Azim, vol.1, 248; Ibrahim Muhammad Aqlah, et al, Dirasat fi Nizam al-Usrah fi-l islam (Amman: Maktabah ar-Risalah al-Haditha, 1990), 169.

There is one comment

Join the conversation

  
Please enter an e-mail address